ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಜೆನಾಬ್
2022-07-24T08:55:45+02:00
ಕನಸುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಜೆನಾಬ್ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು: ಮೇ ಅಹಮದ್ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2020ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ

 

ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಕನಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆನ್ನಾ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಗೋರಂಟಿ ಶಾಸನಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನೀವು ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಿರಿ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಆ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಂತೆ, ನಾವು ಇಬ್ನ್ ಸಿರಿನ್, ಅಲ್-ನಬುಲ್ಸಿ, ಇಬ್ನ್ ಶಾಹೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

 • ಸುಂದರವಾದ ಗೋರಂಟಿ ಶಾಸನಗಳು, ಅವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದರೆ, ದೃಶ್ಯವು ಅವಳು ವಾಸಿಸುವ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಎಂದರ್ಥ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕನಸು ಅವಳ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
 • ಗೋರಂಟಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾದಾಗ, ದೃಶ್ಯವು ಅವಳ ಮದುವೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಎಳೆದ ಗೋರಂಟಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಶಾಸನಗಳು ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಕಾರವು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಇದು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಅವಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
 • ನೋಡುಗನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಳ್ಳು ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಮತ್ತು ಗೋರಂಟಿ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವಳ ಅಂಗೈ ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಇದು ಅವಳ ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದ ದೃಶ್ಯವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕನಸು ಕಂಡಾಗ (ಅದು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೋರಂಟಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಕನಸುಗಾರನು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ:
 • ಓ ಇಲ್ಲ: ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು (ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಗಳಗಳಾಗಿದ್ದರೆ).
 • ಎರಡನೆಯದಾಗಿ: ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಚೇತರಿಕೆ, ಅಥವಾ ಪತಿಯು ಹಿಂದೆ ಬಾಧಿಸಿದ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು.
 • ಮೂರನೆಯದು: ಅವಳ ಅಥವಾ ಅವಳ ಪತಿಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ: ಬಹುಶಃ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀಡುವ ನಾಲ್ಕು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು:
 • ಓ ಇಲ್ಲ: ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವಳ ಸಮಾಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಎರಡನೆಯದಾಗಿ: ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಔದಾರ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಡತನ.
 • ಮೂರನೆಯದು: ಕನಸುಗಾರನು ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನಸು ಎಂದರೆ ಕನಸುಗಾರನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು.
 • ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ: ಬಹುಶಃ ಕನಸುಗಾರನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದ ಭಾಗವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಇದರರ್ಥ ಅವಳು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅವಳು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ.
 • ಈ ಕನಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಕನಸುಗಾರನ ಕೈಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಕನಸು ಅವಳು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಹಿಂದಿನ ಕನಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೈಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಿರುಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಇದು ಮುಂಬರುವ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಕಬೀರ್ ಅವಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವನು.
 • ಕನಸುಗಾರನು ಅವಳ ಕೈಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆದಾಗ ಅದು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋರಂಟಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾಳೆ, ಆಗ ಕನಸು ಅವಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪತಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು.

ಇಬ್ನ್ ಸಿರಿನ್ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

 • ಕನಸುಗಾರನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಗೋರಂಟಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಮರೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು:
 • ಮೊದಲನೆಯದು: ಅವರು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಸೂಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಅದು ಅವರನ್ನು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
 • ಎರಡನೆಯದು: ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸಾವಿನಿಂದ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ಆಘಾತವು ಕನಸುಗಾರನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
 • ಮೂರನೆಯದು: ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶತ್ರುಗಳ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನೊಳಗೆ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. .
 • ನಾಲ್ಕನೆಯದು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕನಸು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವಳನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಗೋರಂಟಿ ತನ್ನ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವೈಭವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಗೋರಂಟಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಅವಳ ಗಂಡನ ಹೃದಯದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
 • ಈ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಕನಸುಗಾರನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಅವಳು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ.
 • ಆದರೆ ಅವಳು ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳ ಅಂಗೈಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಾಕುವುದು ಮುಂಬರುವ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಗೋರಂಟಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, ಆದರೆ ಗೋರಂಟಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಕಾರವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆಯು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕನಸುಗಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಳು. ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪತಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ.
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಕನಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಾಗಿ Google ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

 • ಕನಸುಗಾರ, ತನ್ನ ಬಲ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಗೋರಂಟಿ ಶಾಸನಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವಳು ಅಸಹಜ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಮಾನವೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.
 • ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ನೀವು ಅವಳ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಇದು ಅವಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ರಹಸ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವಳು ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ದುಃಖಗಳು.
 • ಬಲಗೈ ಹಣ ಮತ್ತು ಹಲಾಲ್ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕನಸುಗಾರನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಗಾಯ ಅಥವಾ ಕಡಿತದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವಳ ಕೆಟ್ಟ ನೋಟದಿಂದ ಅವಳು ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಳು, ಕನಸು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅನೇಕರು ಅವಳ ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಅವಳ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬರ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿ.
 • ಅವಳ ಮಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಕನಸುಗಾರನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಳನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸನಗಳು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಲಗೈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಆದರೆ ಕನಸುಗಾರನ ಮಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಎಡ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಅವಳ ಸನ್ನಿಹಿತ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಅಲ್-ನಬುಲ್ಸಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಎಳೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಾಗ, ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡ, ಅವನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮತ್ತು ಅವನು ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಕನಸುಗಾರನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಅವಳ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಗೋರಂಟಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಬೆರಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಂಗುರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಕನಸಿನ ಪುರಾವೆಯು ಅವಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಹಾನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮತ್ತು ಉಂಗುರವನ್ನು ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ.
 • ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲ ಅಂಗೈಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಬಲಗೈ ಗೋರಂಟಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇವು ಪೈಪ್ ಕನಸುಗಳಾಗಿವೆ.

ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

 • ಕನಸುಗಾರನು ತನ್ನ ಎಡ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಆದರೆ ಶಾಸನಗಳು ಮರೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಸಂತೋಷವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೊರತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:
 • ಓ ಇಲ್ಲ: ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಅವಳ ಭ್ರೂಣವು ಅವಳಿಂದ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಯು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಎರಡನೆಯದಾಗಿ: ಮತ್ತು ಅವಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಕನಸು ಎಂದರೆ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭ.
 • ಮೂರನೆಯದು: ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ಕನಸು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಅನೇಕ ಇತರ ಘಟನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಕರ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ.
 • ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಕನಸುಗಾರನ ಜೀವನದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಗರಣವು ಅವಳ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಎಡ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಕಂಡರೆ, ಅವಳು ಇತರರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವಳು ಹಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಬಯಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಯಾನಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಅವಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಜನರು ಅವಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಇತರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ಅದನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು.
 • ಎಡ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗೋರಂಟಿ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಾರನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ಉಪದ್ರವಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ.
 • ಕನಸುಗಾರನ ಮಗ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಗೋರಂಟಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಅವನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
 • ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿಯ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವಳು ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ಅವಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಭಗವಂತನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅವಳ ಪಾಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ದರಿದ್ರ ಅದೃಷ್ಟ.
 • ಕನಸುಗಾರನ ಪತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಎಡಗೈಯ ಅಂಗೈಯು ಕಪ್ಪು ಗೋರಂಟಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಬಹುದು.
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಕನಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

 • ಕನಸುಗಾರ, ತನ್ನ ಅಂಗೈಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋರಂಟಿ ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವಳು ಮುಜುಗರ ಅಥವಾ ಅವಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಅವಳ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿದರೆ, ಅವಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಗೋರಂಟಿ ಹಾಕಿದಳು, ಆಗ ಇದು ಅವಳ ಜೀವನವು ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಜೀವನವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಸು ಕನಸುಗಾರನ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವಳ ನೋಟವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಸಹಾಯ.
 • ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪಂಜಗಳ ನೋಟವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅವಳು ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪತಿಯೂ ಒಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವು ಅವಳ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಜನರ ನಡುವೆ.
 • ಆದರೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋರಂಟಿ ಶಾಸನಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕೈಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಖುರಾನ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಈ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಜಗಳದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ವಿರೂಪಗೊಂಡಿದೆ.
 • ಗೋರಂಟಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕನಸುಗಾರ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅವಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿದರೆ.
 • ಆದರೆ ಅವಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಬೇಗನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಅವಳು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಅವಳ ಜೀವನದಿಂದ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವಳು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವಳು ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ.
 • ಕನಸುಗಾರ, ಅವಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಗೋರಂಟಿ ತೆಗೆದರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇವುಗಳು ಅವಳದೇ ಆದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
 • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಹಾಕುವ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು?
 • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಶಾಸನದ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು?
 • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು?
ಸುಳಿವುಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ *